Acetocaustin vårtmedel 0,5 ml

  • 249 kr

Acetocaustin vårtmedelHögeffektivt och starkt frätande medel för borttagning av vårtor, klassad som medicinskt CE-märkt produkt med svensk bruksanvisning. OBS !


Produkten är tyvärr slut i lager 💚

Artikelnummer: 5729
Leverantör: Acetocaustin
Dela

Acetocaustin vårtmedel

Högeffektivt och starkt frätande medel för borttagning av vårtor, klassad som medicinskt CE-märkt produkt med svensk bruksanvisning. OBS !! 0,5 ml.

LÄS NOGA BIPACKSEDELN INNAN ANVÄNDNING, DÅ PRODUKTEN ÄR MYCKET FRÄTANDE!

Produkten skall EJ användas:

  • Under graviditet
  • Av kvinnor som inte är helt säkra på att de inte är gravida
  • Under ammning

Acetocaustin är ett starkt vårtmedel för behandling av envisa fotvårtor

Acetocaustin är ett effektivt medel för behandling av vårtor och verrucae vulgaris. I förpackningen finner du 0,5 ml av den kraftfulla substansen monoklorättiksyra, som är känd för sin frätande effekt. Det är viktigt att notera att Acetocaustin endast ska användas som en sista utväg när andra behandlingar har misslyckats.Acetocaustin är speciellt utvecklad för att ta itu med envisa vårtor och verrucae vulgaris. Den frätande naturen hos monoklorättiksyra hjälper till att bryta ner och eliminera dessa oönskade tillväxter på huden. Vid användning av Acetocaustin är det viktigt att vara försiktig och följa instruktionerna noggrant för att undvika skador på omgivande frisk hud.Om du har kämpat med vårtor och inga andra behandlingar har gett önskat resultat kan Acetocaustin vara en möjlighet att överväga. Kom ihåg att konsultera en medicinsk professionell eller specialist inom hudvård innan du använder produkten för att få rätt vägledning och säkerställa att du använder den på rätt sätt.

Hur ska jag använda Acetocaustin?

Acetocaustin är ett mycket starkt vårtmedel och bruksanvisningen i förpackningen ska läsas noga innan behandling. Generellt behandlas vårtan 1 gånger per vecka och i max 5 veckor.

Obs! använd INTE en bomullstop eller liknande föremål med uppsugningsförmåga för att applicera vårtmedlet. Använd en Quickstick, den hittar du här!

Vad är monoklorättiksyra?

Monoklorättiksyra är en kraftfull kemisk förening som används inom olika områden, inklusive medicin och kosmetika. Denna syra, även känd som MCA, har visat sig vara effektiv vid behandling av olika hudåkommor. Inom medicin används monoklorättiksyra för att behandla hudproblem såsom vårtor och verrucae vulgaris. Dess frätande egenskaper gör det möjligt att bryta ner dessa oönskade hudtillväxter på ett effektivt sätt. Det är viktigt att notera att användningen av monoklorättiksyra för medicinska ändamål bör ske under mycket kontrollerat för att undvika skador på omgivande frisk hud.

Viktig information när du ska använda Acetocaustin

Produkten är mycket farlig vid förtäring, speciellt för barn med en kroppsvikt på mindre än 15 kg. Acetocaustin får inte appliceras på huden utan bara på vårtor och bör inte tillämpas på slemhinnor i exempelvis munhålan.Särskild försiktighet måste iakttas så att produkten används på rätt sätt i synnerhet skall behandlingen inte utföras av barnen själva och inte heller skall barn ha obevakad tillgång till produkten. Lagra produkten på en plats som är oåtkomlig för barn.Användning av Acetocaustin på barn under 6 år får endast utföras av en läkare. På äldre barn kan behandlingen även utföras av en vuxen person. Flaskan skall vara tätt tillsluten efter varje behandling och funktionaliteten av barnsäkerhetslocket skall kontrolleras noggrant. Om säkerhetslocket inte fungerar efter avslutat behandling ska flaskan inlämnas på apotek för korrekt avfallshantering. Om innehållet läcker måste åtgärder vidtas för att säkerställa att det på rätt säkert sätt avlägsnas så att det inte oavsiktligt intas eller kontaminerar huden. Använd ej Acetocaustin mot Mollusker.

Om fotvårtor

Fotvårtor är en vanlig hudåkomma som orsakas av en virusinfektion. De kan vara smärtsamma och obehagliga, och det är viktigt att behandla dem för att undvika spridning och lindra symtomen. Ett effektivt vårtmedel för att bekämpa fotvårtor är Acetocaustin.

Acetocaustin vårtmedel är speciellt utformad för att ta bort vårtor. Dess aktiva ingrediens, monoklorättiksyra, verkar genom att penetrera vårtvävnaden och bryta ner de proteinstrukturer som utgör vårtan. Genom denna process främjas avstötning av vårtvävnaden och gradvis elimineras vårtan.

Fördelarna med Acetocaustin är dess effektivitet och användarvänlighet. Det är enkelt att använda och kan utföras hemma. För att använda Acetocaustin bör du först rengöra det drabbade området noggrant och se till att det är torrt. Applicera sedan en liten mängd vårtmedel direkt på vårtan och låt det torka. Det är viktigt att undvika kontakt med omgivande frisk hud för att undvika eventuell irritation.

En stor fördel med Acetocaustin är att det kan ge märkbara resultat inom några veckor. Du kan märka att vårtan minskar i storlek och gradvis försvinner. Varje individuell fall kan dock variera, och det kan ta längre tid att helt bli av med en envis vårtan. Det är viktigt att vara konsekvent med behandlingen och följa instruktionerna för att uppnå bästa möjliga resultat.

Det är också viktigt att komma ihåg att fotvårtor kan vara smittsamma. För att undvika spridning är det viktigt att undvika att dela handdukar, strumpor eller skor med andra människor. Det är också bäst att undvika att gå barfota på allmänna platser, särskilt om du har en vårtinfektion.

Som med alla medicinska behandlingar kan det finnas vissa försiktighetsåtgärder att tänka på när du använder Acetocaustin. Om du upplever några ovanliga eller allvarliga biverkningar bör du sluta använda produkten och rådfråga en läkare.

Sammanfattningsvis är Acetocaustin ett effektivt vårtmedel för att bekämpa fotvårtor. Dess verksamma ingrediens, monoklorättiksyra, hjälper till att bryta ner vårtvävnaden och gradvis ta bort vårtan. Genom att använda Acetocaustin regelbundet och följa instruktionerna kan du minska symtomen och bli av med fotvårtor. Vid tveksamheter eller frågor är det alltid bäst att rådfråga en läkare för professionell rådgivning och behandling.