Gustaf & Linnea

Gustaf & Linnea tillverkar bivax produkter som är naturligt vårdande hudvård som passar Nordens alla årstider och väderskiftningar. Deras produkter är tillverkade av bivax från bin som flugit över den svenska floran och bidragit till pollinering av blomsterväxter. Produkterna kommer i högtåliga och återvinningsbara pappförpackningar, något som bidrar till att minska plastförbrukningen vilket i sin tur ger oss en renare miljö.