Tillgänglighetsredogörelse

För fotshoppen.se och undersidor Annas Fothälsa i Skaraborg AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Vi strävar efter att fotshoppen.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Hur tillgänglig är webbplatsen ? Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se vilka delar som inte är det under rubriken Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet. Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen ? 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar Annas Fothälsa I Skaraborg AB via e-post: [email protected] Tillsyn Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan: Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Det finns både e-tjänster och system, som du når via fotshoppen.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Det kan finnas inbäddade filmer och videoklipp som inte är textade. Vissa bilder innehåller text vilket gör att användare som behöver anpassa till exempel storleken på texten eller behöver en högre kontrast inte kan ta del av innehållet. Oskäligt betungande anpassning Annas Fothälsa I Skaraborg AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.  

Hur vi testat webbplatsen Vi har gjort en självscanning, intern testning, av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 2022-09-01 Det här utlåtandet kan komma att förändras. 

BOLAGETS SÄTE  

Annas Fothälsa i Skaraborg AB 

Brovägen 15 

531 73 KÄLLBY  

Organisations nummer : 559298-2358  

Tel: +46 706 35 92 06  

Mail: [email protected]