Information om Nilocin Vårtgel

NILOCIN VÅRTGEL

Bruksanvisning

Det rekommenderas att blötgöra vårtan i ljummet vatten i minst 5 minuter innan behandlingen. Ifall våran att täckt av hård hud, kan vårtan försiktigt skapas på ovansidan. Den hårda huden avlägsnas försiktigt. Fila inte på vårtan. Barn bör behandlas av en vuxen.

 1. Avlägsna locket. Tryck locket ner och vrid mot urets riktning.
 2. Applicera en droppe gel på vårtan med applikatorn.
 3. Skruva på locket på produkten väl efter bruk.
 4. Låt gelen torra i 10-15 minuter.
 5. Upprepa behandlingen i fyra dagar. 

Om vårtan inte är borta efter behandlingen, upprepas behandingen efter en fyra dagars paus. Behandlingen kan upprepas upp till fyra gånger. Hela vårtan ska täckas, var försiktigt så att gelen inte appliceras på frisk hud. Uppstår det obehag eller smärta ska appliceringen och behandlingen stoppas. Uppstår en svidande och brännande obehag, eller om det under behandlingen av misstag applicerats produkt på den friska huden, ska huden sköljas av med kallt vatten.

Överskrid inte antalet av rekommenderade applikationer.

Nilocin Vårtgel bevaras i sin originalförpackning, vid 2-25°C, skyddat från direkt solljus, och utanför barns synfält och räckvidd. Produkten ska inte användas efter utlöpsdatumet eller 6 månader efter första bruk. Locket sätts på ordentligt efter bruk. Produkten återvinns i behållaren för farligt avfall.

Förhållningsregler

Enbart till utvärtes bruk. Ska bevaras ut av syne och otillgängligt för barn. Produkten innehåller ett frätande medel.

 • Använd inte Nilocin till behandling av könsvårtor eller till vårtor i ansiktsregionen.
 • Undvik att använda Nilocin, om du är allergisk eller överkänslig för innehållsmedlet.
 • Undvik kontakt med frisk hud runt om vårtan.
 • Utsätt inte det behandlade området för solljus, under behandlingsperioden.
 • Undvik kontakt med smycken och klädesplagg, relaterat till det att gelen är frätande.
 • Använd inte på ömma eller blödande vårtor, blåsor eller irriterad och skadad hud. Vänta med behandlingen tills huden har återhämtat sig.
 • Använd inte på vårtor med hår, leverfläckar, pigmenterad hud, eller i tillfälle att du är i tvivel om hudens tillstånd är en faktiskt vårta.
 • Nilocin är inte tillämpat för diabetiker och personer med ett dåligt kretslopp.
 • Det är bättre att påföra för lite gel än för mycket, för att undvika sår, blåser, inflammationen, förändringar i hudväv eller kemiska reaktioner.
 • Kontakta en läkare, om det behandlade området blir rött och smärtfullt eller inflammerat.
 • Enkel patient - flergångsbruk
 • Använd inte Nilocin i kombination med andra vårtbehandlingsprodukter.
 • Skrapa inte av vårtans skorpa, den bör falla av naturligt.
 • Gravida, ammande och personer som lider av en hudsjukdom, bör konsultera tillsammans med en läkare innan bruk.
 • Använd inte till barn under 4 år, med mindre det är ordinerat av en läkare.

OM PRODUKTEN VID EN OLYCKA KOMMER I ÖGONEN, SKÖLJ OMEDELBART ÖGONEN MED LJUMMET VATTEN OCH UPPREPA EFTER 15 MINUTER, KONTAKTA ÄVEN LÄKARE ELLER LARMCENTRAL.

BIVERKNINGAR 

Det är viktigt att produkten används som rekommenderat. Antalet av applikationer får inte överskridas, relaterat till att det kan medföra hudskador hos patienterna (se vänligast inläggssedeln i förpackningen). En mild stickande eller brännande känsla kan i vissa tillfällen först kännas 10-15 minuter efter applicering. Vid överexponering kan biverkningar uppstå. Stopp med att använda produkten tills att huden är fullt restaurerad. Allvarliga händelser bör skickas in till Unigroup ApS och annan relevans myndighet. Teknik Data Inkluderar: 4 ml. Gel, samt inlägg sedel.

Ingredienser (INCI)

Trichloroacetic acid (TCA), Aqua, Glycerin, Cellulose, Cellulose gum, Benzoic Acid, Sodium benzoate. Registrering: Medicinsk utrustning, klass IIa. Nilocin Vårtgel är klassificerat som medicinsk utrustning och har genomgått ett kvalitetsstyrningssystem i överensstämmelse med ISO 13:485.